Volební období 2018-2022 hodnotí zastupitelé Pro občany Poděbrad

Klára Jirásková:

V září končí čtyřleté volební období, po které jsem byla zastupitelkou za sdružení Pro občany Poděbrad (POP). Zúčastnila jsem se naprosté většiny jednání zastupitelstva a ráda shrnu své zkušenosti. Schůze začínají ve 14 hodin ve středu a program většinou obsahuje několik desítek bodů. Často končily i kolem 10. hodiny večerní. V případech, kdy mohlo být dosaženo lepšího řešení pro Poděbrady, mi často bylo líto promarněných příležitostí. Ale i tak mě práce pro občany v zastupitelstvu naplňuje. Troufám si říci, že s kolegou Radkem Smejkalem z POPu jsme patřili k nejaktivnějším zastupitelům. Někteří zastupitelé z jiných stran si jednání chodí bohužel jen „odsedět“ a je to znát. Na jednání jsme se společně připravovali, pročítali mnohdy velmi obsažné materiály a k důležitým bodům se pravidelně vyjadřovali. Byli jsme sice v opozici, ale možná i proto bylo důležitější, aby byl hlas občanů slyšet. Co vše se nám podařilo prosadit? Za sebe počítám jako úspěch zahájení projektu Příběhy našich sousedů v poděbradských školách. Nastartovala se tak možnost nových metod výuky historie a zároveň setkávání seniorů se žáky. Navrhli jsme vypracování studie úprav prostranství před Pentagonem a v okolí pramene na Žižkově. Náš návrh byl schválen, ale s realizací město nespěchá. Podpořila jsem iniciativu občanů, kteří bydlí v Hellichově a Studentské ulici (U Letadla) a kteří nesouhlasili se záměrem města prodat pozemky ve vnitrobloku. Prodej se nakonec realizoval jen z malé části a obyvatelé dostali možnost si pozemky zakoupit. Osobně podporuji pronájem podobných

městských pozemků obyvatelům za symbolickou částku. Město by naopak mělo budovat hřiště a odpočinkové zóny automaticky, kvalitně a nikoliv jen před volbami. Měli jsme připomínky k úpravě okolí nových prodejen Lidl a Billa. U Billy investor nesplnil podmínky, které mu uložila plánovací smlouva, a město mu nakonec ustoupilo. U Lidlu vznikl na chodníku nesmyslně vysoký schod, nepřekonatelný pro handicapované. Slibovaná zeleň byla vyřešena několika stromky za parkovištěm. U podobných projektů by město mělo důsledně vyjednávat co nejlepší podmínky pro občany, včetně řešení chodníků, cyklostezek, laviček i zeleně. Pokud dáte důvěru naší koalici, budu pokračovat ve své práci na zkvalitnění veřejných prostranství – zlepšení zanedbanýchparčíků a kvalitní údržbu a obnovu zeleně. Chybí nám stále dost míst pro maminky s dětmi, zejména hřiště s prvky pro děti do 3 let. Na Žižkově chybí prostory k setkávání pro všechny generace. Chtěla bych začít budovat propojený systém bezpečných stezek pro cyklisty, včetně stezky podél trati do Velkého Zboží. Nebudu podporovat zbytečné stavění na zemědělské půdě. Chtěla bych změnit Jezero na přívětivý a přístupný prostor především pro Poděbraďáky. Dala bych přednost vylepšování stávajících Poděbrad před chaotickým růstem, kvalitě před kvantitou, zájmům obyvatel před zájmy developerů.

 

Radek Smejkal:

Na většině jednání zastupitelstev města jsem otevíral otázky nedostatků ve smlouvách města. Radnice je tu od toho, aby pomáhala lidem a hájila zájem rozumu proti nesmyslům.S kolegyní Klárou Jiráskovou jsme navrhovali a prosazovali smysluplná řešení úprav veřejného prostoru tak, aby byl příjemný pro občany. Ať už v okolí lázeňských pramenů nebo na obou stranách podchodu. Díky mému podnětu se z příspěvku kraje vytvořilo druhé workoutové hřiště na Ostende a spolupodílel jsem se na navýšení peněz do poděbradského sportu. Ve zdravém těle zdravý duch, a tak to podle mě má být i ve městě. Práci zastupitele beru zodpovědně a na jednání zastupitelstva jsem nikdy nechyběl.

Důležité pro mě bylo vždy zachovat kulturu debaty a společenskou úroveň. Jednáme o důležitých věcech, důstojně reprezentujeme město navenek a celé volební období pracujeme pro občany Pod