Ustavující Zastupitelstvo města Poděbrady 2022 z našeho pohledu

V minulém týdnu proběhla ustavující schůze zastupitelstva města Poděbrady, ve kterém zasedli také tři zastupitelé, kteří byli zvoleni pod hlavičkou našeho sdružení Pro občany Poděbrad. Jsou jimi volební lídr sdružení Petr Hercik, dlouholetý zastupitel Radek Smejkal a bývalý místostarosta města Jaromír Novák.

Ihned po volbách jsme zahájili kontakty s dalšími uskupeními, které získaly v komunálních volbách mandáty do zastupitelstva. I přes některé předvolební přísliby, k našemu politování nedošlo k jedinému setkání nad koaliční spoluprací. Ukázalo se, že formát stávající koalice bude pokračovat a byl dohodnut dlouho před volbami.

Do nového volebního období tak vstupujeme opět v opozici, avšak posíleni o jeden mandát oproti období minulému. Naším cílem je podpořit všechny smysluplné projekty, iniciovat řešení problémů a především navrhovat a podílet se na dlouhodobých plánech dle strategického plánu rozvoje města ve všech myslitelných oblastech. V tomto duchu jsme na ustavující schůzi zastupitelstva iniciovali a dosáhli úspěšného schválení záměru a závazku nové Radě města Poděbrady, která tak má neprodleně zahájit připravené kroky.  Za PoP jsme připraveni přidat ruku k dílu především v oblastech, ve kterých jsme se angažovali v posledních osmi letech. Dovolte nám vysvětlit, co sledujeme naším návrhem pořídit Strategický plán rozvoje města Poděbrady 2025-2050. Strategický plán rozvoje města představuje komplexní plánovací dokument ve všech oblastech života města. Patří sem mj. školství, zdravotnictví a sociální péče, bydlení, doprava, životní prostředí, kultura, sport, rekreace aj. Součástí je i rozvoj území města, na který pak navazuje územní plán. Právě to je jedna z nejdůležitějších kapitol, kde je potřeba si říct, jaké Poděbrady chceme mít pro budoucí generace. Budou klidným lázeňským městem s omezenou kapacitou obyvatel, nebo dynamicky se rozvíjejícím městem s pravidelným nárůstem počtu obyvatel a odpovídající občanskou infrastrukturou? Právě počet obyvatel je determinujícím ukazatelem nejen pro kapacity škol, zdravotnických zařízení a sociálních služební, dopravu, bydlení aj. Tyto a další klíčové otázky z hlediska vizí do budoucnosti musí řešit nový strategický plán. Přístup ke zpracování musí zahrnout nejenom období do roku 2050, ale musí se umět podívat i do vzdálenější budoucnosti. Město nelze rozvíjet nahodile podle aktuálních potřeb. Chyby takto vzniklé, už jsou často nenapravitelné. Rozvoj musí být koncepční a systematický, a to bez kvalitního plánování není možné.

Naším dalším návrhem bylo ustavení nového Výboru pro energetickou soběstačnost a bezpečnost. Jde o reakci na současnou situaci na poli cen energií i na současný trend komunitní energetiky. Musíme také dodat, že to byli právě naši zastupitelé, kteří v předminulém volebním období započali program výměny pouličního osvětlení za moderní a úsporné svítilny jehož financování bylo z velké části zajištěno dotacemi, a který současné vedení radnice nepochopitelně utlumilo. Tento výbor bude řešit všechny složky energetické koncepce, tedy jak nové technologie, úspory, ale i zajištění se proti výpadkům dodávek a podobně.

Posledním naším návrhem, který na jednání zazněl, byla vyváženost městského zpravodaje a vyhrazení prostoru pro opoziční zastupitele. Pan starosta připustil, že jde o návrh adekvátní a vedení radnice se jím bude zabývat a to i doplněním redakční rady o kandidáta, který bude reprezentovat opozici.

Chceme být konstruktivní opozicí a věříme, že i vládnoucí koalice přijde s návrhy, jak naše zastupitele zapojit do procesů ve vedení města. Jsme rádi, že oproti zkušenosti z minulých voleb, byl Kontrolní výbor rovnou svěřen do rukou opozice. Byť neprošel návrh, aby tento výbor řídil bývalý starosta Ladislav Langr, v zastupitelce Lucii Kurkové vidíme stejně kvalitního kandidáta.

Nyní připravujeme návrhy na obsazení postů ve výborech a komisích, věříme, že valná část našich kandidátů v nich skutečně usedne a rada města bude komise využívat efektivněji, než v minulých čtyřech letech.

V současné opozici je devět zastupitelů ze tří různých uskupení a nás těší, že se formuje spolupráce mezi těmito subjekty. Pouze jednotná opozice má šanci plnit nejen svou kontrolní roli, ale především prosazovat svůj předvolební program.

foto: Nymburský deník