Rozhovor s kandidátem na starostu Petrem Hercikem

Děláme spolu rozhovor pro stránky volebních novin už podruhé. Změnilo se za tu dobu něco?

Rád bych začal pozitivně, ale bohužel nemůžeme být spokojeni s tím, co se děje kolem nás. Když na chvíli odhlédnu od problémů v našem městě, tak úplně každého z nás trápí vzrůstající ceny, to, jestli budeme v zimě mít čím topit, zda přijdou nová protiepidemická opatření a další věci, které jsou bezprostředně spjaty s naším každodenním životem.

Přináší to nový rozměr i do komunální politiky. Radnice může přeci přispět a pomoci občanům města při řešení těchto problémů. Musíme myslet na naše děti a další generace,

které po nás naše město převezmou. Na městě se musí pracovat odborně, udržitelně, efektivně a brát v potaz všechna úskalí této doby. Je to výzva.

To rozhodně souhlasím. Mohl bys tedy připomenout klíčová témata vašeho volebního programu?

Jak jsem již nastínil, hlavní myšlenkou našeho programu je udržitelnost. V prvních novinách jsme s kolegy zdůrazňovali důležitost rozumného rozvoje města. Především pak vyjednávání spolupráce s developery. Město se musí stavět pro život lidí a nejen pro zisk. Nastaví se jasné a neměnné podmínky, aby v okrajových částech města nevznikala zástavba bez ladu a skladu. Vrátíme se k urbanistickým zásadám, které dodržovali naši pradědové. Město díky tomu získá v rámci nové výstavby i občanskou vybavenost a dostupné bydlení pro mladé rodiny i seniory. S tím souvisí i problematika Žižkova, o kterém se někdy hanlivě mluví jako o “noclehárně” pro dojíždějící. Uděláme z něj místo, kde bude každý rád trávit volný čas. Rád bych vyzval čtenáře, kteří chtějí ve svém sousedství změnu, ale zatím nemají trvalé bydliště v Poděbradech: Staňte se Poděbraďáky a přijďte k volbám!

Takovému rozvoji města rozumím. Co máte v programu dál?

Trápí nás doprava ve městě. Kolony se musí řešit a ne přehlížet. Cyklostezky musí být propojené. Kromě toho máme na kandidátce odborníky na životní prostředí, zdravotnictví

nebo na vzdělávání. K tomu mám osobně blízko já a zaměřím se na něj. Rád říkám, že na městě vše souvisí se vším.

Jak, prosím tě?

Je to trochu nadsázka, ale zkusím to vysvětlit! Všichni dobře víme, jaká je situace ve městě během ranní dopravní špičky ve školním roce. Extrémně přetíženému centru by mohla pomoci například záchytná parkoviště na příjezdech do města, z nichž by jezdil kyvadlově školní autobus. Nelíbí se mi ani to, jak neefektivně funguje stávající parkovací systém ve městě. Nebo to, že se nikdo roky nezabývá myšlenkou severního obchvatu města.

Fajn, tak pojďme na školství. V čem u nás vidíš „bolavá místa“?

Je jich víc a vezmu to postupně. Celá řada rodičů nejmenších dětí v této těžké době nebude mít možnost zůstat na rodičovské dovolené příliš dlouho. Rád bych jako starosta šel vstříc jejich potřebám a vrátil se k myšlence jeslí zřizovaných městem. Rodičům chybí i služba krátkodobého hlídání dětí. Ne každý si může finančně dovolit soukromé služby, proto by jim mohlo město vyjít vstříc tzv. “hodinovou školkou” s dostupnými cenami. Ani u předškoláků není situace úplně růžová. Momentálně je míst ve školkách relativní dostatek, ale rychle se nám „zabydlují“ další a další části města. Stejně tak se bohužel rozptylují naděje na rychlý konec války na Ukrajině. Musíme tak už nyní plánovat výstavbu další školky. A znovu musím zmínit Žižkov a celou oblast „za tratí“.

Co základní a střední školy?

Musíme připravit motivační systém pro učitele ve všech školách zřizovaných městem. Jen tak si totiž udržíme kvalitu našich škol. Mladí absolventi pedagogických fakult odchází mimo obor, protože se bojí, že si na městských školách nevydělají. V Poděbradech to dokážeme změnit. Naše děti si zaslouží kvalitní výuku. Rekonstrukce jídelen je jedna věc, ale je také nezbytně nutné se zaměřit na to, jaká strava se v nich podává. Jde nám přeci o zdraví našich dětí.

Jak je na tom Základní umělecká škola, na ni taky v programu myslíte?

 Je to tak. Sám jsem do „lidušky“ chodil, ještě když byla v Palachově ulici. Teď do ní chodí do budovy Základní školy TGM obě moje dcery. Úroveň výuky stále stoupá a nadaným dětem se díky práci pedagogů na škole velmi daří. Ale prostory ZUŠ prostě stále nejsou ideální. Pojďme si vzít příklad třeba ze stejně velkých Říčan, které vyhrávají v žebříčcích kvality života: umělecká škola tam je v historické budově se společenským sálem přímo na náměstí.

Proč by něco takového nešlo v Poděbradech? Co Záložna? Není to konečně nejlepší využití krásných prostor? Získejme ji pro naše děti. Radnice ji slíbila občanům, ale za 4 roky se projekt nikam neposunul, stejně jako bazén. Uděláme maximum pro to, aby byla Záložna opět města. Máme odvahu dělat správné věci.

A počítá se do té odvahy i odvaha zajistit bezpečnost Poděbrad? Cítíš se tu bezpečně?

Jak kde a jak kdy. Trochu mi vadí, že v ulicích moc není vidět práce městských strážníků. Nelíbí se mi, že se kritické situace v oblasti bezpečnosti a občanského soužití nechávají “vyhnít” a řeší se až v případě, že se odehraje přestupek, nebo dokonce trestný čin. To se musí změnit. Nechci, aby se lpělo na nesmyslech, ale pravidla platí pro každého a musí se dodržovat a férově vymáhat.

Bylo by to jen a jen dobře. Máš nějaký vzkaz pro čtenáře na závěr?

Jsme tu pro vás, pro občany Poděbrad. Jsme odborníci v našich oborech a dáme energii a naše schopnosti městu. Přijďte k volbám. Volte číslo 5. Děkujeme.