Kandidát na starostu Pro občany Poděbrad: Petr Hercik

Celým životem je spjat s Poděbrady, osobně i profesně. Možná jste i Vy nebo Vaše děti měli možnost setkat se s ním v prostorách poděbradského zámku, kde působil jako pedagog přes 20 let. V roce 2020 ale své zaměstnání opustil – nové nápady a efektivní řešení neustále narážející na zkostnatělý aparát, klientelismus a neochotu jej demotivovaly. Našel si novou práci, která ho opět nabila energií, a o dva roky později se odhodlal k dalšímu ráznému kroku. Nepatří mezi ty, kterým by bylo lhostejné, jak se u nás žije, rozhodl se proto nabídnout své cenné zkušenosti městu Poděbrady. PhDr. Petr Hercik, Ph.D., lídr kandidátky a kandidát na starostu.

 

 

Petře, co ty a Poděbrady? Tvoje rodina historicky patří mezi opravdové poděbradské patrioty, předpokládám, že ani ty nebudeš výjimkou.

Ačkoliv jsem se v roce 1975 narodil – tak jako mnoho Poděbradských – v porodnici nemocnice sousedního okresního města, tak se považuji za poděbradského rodáka a ano, velkého patriota. Dalo by se říct, že to opravdu mám v rodině. Jedním z mých předků byl Ladislav Volenec, významný polabský spisovatel, a především zakladatel a šéfredaktor původních Poděbradských novin. Zkoumáním jeho novinářské činnosti jsem se věnoval už v době svého studia na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad.  Směr mého zájmu určili i prarodiče Kulichovi, kteří provozovali v Poděbradech známé knihkupectví. Život obyvatel, historie, rozvoj a budoucnost Poděbrad tak byla vždy témata, která mě zajímala, a ke kterým se neustále vracím.

Můj otec Milan, starší bratr Pavel, a také strýc a bratranec, byli a jsou neodmyslitelně spjati s poděbradským basketbalem a nejstarší bratr Milan je jednou z ústředních tváří poděbradského Divadelního spolku Jiří. Baví nás sport, historie, místní kultura i každodenní dění. A vážím si všech nadšenců, co to mají stejně.

Takže opravdu celý život Poděbraďák?

Snad jen kromě vysokoškolského studia ano. Čas letí, před téměř 30 lety jsem složil maturitu na poděbradském gymnáziu a v roce 1998 jsem vystudoval na Univerzitě Hradec Králové obor učitelství pro střední školy. V roce 2010 jsem získal titul doktora filozofie v oboru vzdělávání dospělých a v roce 2016 velký doktorát v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. No a pak jsem přes 20 let působil na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Poděbradech – nejprve na Oddělení výuky cizích jazyků INTEX. V roce 2004 jsem se stal vedoucím Centra distančního vzdělávání specializujícího se na e-learningové jazykové kurzy. Teď učím na EKO Gymnáziu a Střední škole Multimediálních studií. Vyučuji anglický jazyk, informační a komunikační technologie, občanský a společenskovědní základ a výchovu k občanství. Baví mě to a jsem v Poděbradech rád.

Přijde logická otázka, proč jsi se rozhodl kandidovat? Není jednodušší se politice spíš vyhýbat?

V poslední době jsem i díky svému zaměstnání opravdu hodně blízko všem starostem občanů Poděbrad. Diskutuji s lidmi o tom, co jim zde chybí, vnímám nedostatky ve vedení města. A nedá mi to, abych nezkusil svou trochou přispět ke zlepšení, mám to v povaze. Rád bych, aby bylo město otevřené a fungující pro každého z nás, ne jen pro zisk několika vyvolených. Nechci městský úřad prolezlý klientelismem. Nelíbí se mi zneužívání politické moci k vlastnímu prospěchu. Dělá mi starosti rozvoj města, který vede od desíti k pěti, mrzí mě přehlížení vizí a idejí našich předků, nedostatečná občanská vybavenost, tragická dopravní situace, kdy se všichni brodíme mezi auty na hlavních ulicích. A tak bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Mám energii i zkušenosti se do toho pustit.

Na jaké oblasti se chceš na radnici osobně zaměřit?    

Po předchozích odpovědích asi nikoho nepřekvapím tím, když odpovím, že je to školství. Naše město se rozrůstá, přibývají rodiny s dětmi. V souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny čelíme kapacitní krizi našich škol. Musíme začít řešit zvýšení kapacity poděbradských škol, zabezpečit jejich odpovídající vybavení a samozřejmě především kvalitní výuku dětí. Vím jak na to.

Tak já budu zvědavý.  Jak na to?

Nezbytností je stavba druhého stupně základní školy na Žižkově, včetně školní jídelny a nové sportovní haly. Stravovací zařízení v ZŠ Václava Havla by mělo projít rekonstrukcí. Potřeba navýšit kapacitu se brzy projeví i v mateřských školách, chtěl bych se vrátit i k myšlence zřízení dětských jeslí, dětských skupin, nebo hodinové školky na krátkodobé hlídání dětí v případě nezbytné potřeby rodičů. Měli bychom jako město vzít v potaz potřeby rodičů.

Úzce s tím souvisí i kvalitní pedagogický sbor. Kromě odpovídajícího ohodnocení stávajících pedagogů za jejich náročnou práci navrhuji vytvořit motivační program pro nábor nových pedagogů.

Mluvil jsi o základních a mateřských školách. Jak v tomto směru posunout dál kulturu?

Není žádným tajemstvím, že zřizovatelem Základní umělecké školy Otakara Vondrovice bude nově Město Poděbrady. Mnozí z nás ještě navštěvovali „lidušku“ v Palachově ulici, která byla po revoluci restituována. Od té doby škola, co se prostor týče, pouze živoří. Je to škoda, protože kvalita výuky neustále vzrůstá, máme v Poděbradech renomovanou uměleckou školou republikového významu. Tím nabývá ještě více na významu nutnost zajistit jí vlastní důstojnou budovu, kde najdou své místo nejen učebny, ale i koncertní a taneční sál. Jako ideální řešení se nabízí budova poděbradské Záložny, o kterou město již dlouhá léta neúspěšně usiluje. Máme tu kus krásné historie města a máme pro něj využití. Za mě není co řešit.

Bavíme se hodně o vzdělání, napadá tě v tomhle směru ještě nějaký způsob, jak udělat z Poděbrad město 21. století?

Určitě. Nesmíme zapomínat na nabídku nejrůznějších kurzů a volnočasových aktivit pro své občany ve všech věkových kategoriích, a to nejen ve stávajících školských objektech v majetku města. Město by mělo žít. A podle mě platí má oblíbená myšlenka, že pouze vzdělaný národ může uspět v konkurenci složité doby. Nesmíme proto tuto oblast zanedbávat. Naopak – je jisté, že investice se v tomto případě vždy zúročí tím nejpozitivnějším efektem.

Jak bys sám sebe popsal?

Jsem cílevědomý a zvyklý pracovat systematicky. Mám efektivní, konstruktivní a zodpovědný přístup k řešení problémů a dovedu naslouchat názorům ostatních. Stejně budu přistupovat i k řešení výzev našeho města. Proto kandiduji na starostu. Pro Občany Poděbrad.